FDŽ II.-nastavni tekst

FDŽ II.-nastavni tekst

Vježbe iz predmeta Fiziologija domaćih životinja II. u ljetnom semestru akademske godine 2017./2018.

Nastavnici:

prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur

prof. dr. sc. Zvonko Stojević

prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

izv. prof. dr. sc. Jasna Aladrović

doc. dr. sc. Ana Shek-Vugrovečki

doc. dr. sc. Ivona Žura Žaja

Asistentice:

dr. sc. Lana Vranković, dr. med. vet.

Jadranka Pejaković Hlede, dr. med. vet.

Demonstratorice:

Petra Jurković

Mateja Stipić

Ema Velčić


METODSKA JEDINICA-Fiziologija sporta.

1. Energetski metabolizam tijekom vježbanja

2.  Hormonalna regulacija vježbanja

3. Neuromuskularni aspekti vježbanja

METODSKA JEDINICA-Metabolizam masti.  Uloga jetre u metabolizmu.

Određivanje masnih tvari u serumu

Jetrene probe

Metabolizam masti i uloga jetre u organizmu Enzimi

1. Određivanje AST, ALT i GGT u serumu

2. Određivanje bilirubina u serumu

METODSKA JEDINICA-Metabolizam ugljikohidrata i bjelančevine. Serumske bjelančevine.

Određivanje ugljikohidrata i bjelančevine u serumu. Elektroforeza serumskih bjelančevina

1. Određivanje koncentracije glukoze

2. Određivanje ukupnih bjelančevina i albumina

METODSKA JEDINICA-Fiziologija ekskrecije.

Računalna simulacija fiziologije ekskrecije

Fiziologija mokraćnog sustava

METODSKA JEDINICA-Acidobazna ravnoteža.

Računalna simulacija održavanja acidobazne ravnoteže

Acidobazna ravnoteža

METODSKA JEDINICA-Pretraga mokraće.

Fizikalna i kemijska pretraga mokraće

Fizikalna pretraga mokraće Kemijska pretraga mokraće

METODSKA JEDINICA-Probava u ustima.

PROBAVA U USTIMA

1. Djelovanje slinske amilaze

2. Učinak vanjskih čimbenika na amilazu

3. Wohlgemuth

METODSKA JEDINICA-Probava u jednostavnom želucu i crijevima.

Probava želudac_crijeva_predželuci

1.  Djelovanje pepsina

2. Utjecaj vanjskih čimbenika na pepsin

3. Titracija želučanog soka

4. Djelovanje gušteračine lipaze

METODSKA JEDINICA-Probava u preživača.

Probava preživača

1. Dokaz razgradnje nitrita

2. Dokaz ureje

3. Dokaz mliječne kiseline

METODSKA JEDINICA-Disanje.

Disanje (spirometrija, plućni volumeni i kapaciteti)

1. Objasniti pojmove: disanje, udah, izdah, forsirani izdah

2. Plućni volumeni

3. Plućni kapaciteti, respiratorni volumen, vitalni kapacitet, ekspiratorni rezervni volumen, inspiratorni rezervni volumen

4. Rezidualni tlak, pneumatoraks

5. Uloga mišića i promjena volumena u mehanici disanja

6. Hiperventilacija

7. Voljna regulacija disanja i promjene u organizmu nakon zaustavljene izmjene u plućima-povećanje parcijalnog tlaka CO2 u krvi i pad vrijednosti pH krvi

Spirometrija-prezentacija

  • Spirometrija (Biopac). Plućni volumeni i kapaciteti (RS)


Cirkulacija

Cirkulacija (mjerenje krvnog tlaka auskultacijskom metodom, krvne žile i protok)

1. Protok krvi, periferni otpor, viskoznost, sistola, dijastola, dijastolički volumen, udarni volumen, minutni volumen

2. Dinamika srčanožilnog sustava simuliranjem tjelesnih funkcija

3. Učinak krvnog tlaka na protok krvi kroz krvne žile

4. Razlike među pojedinim tkivima s obzirom na potrebe za krvlju

5. Najvažniji čimbenici koji kontroliraju protok krvi

6. Učinak promjena promjera krvnih žila na sposobnost srca da pumpa krv

7. Učinak udarnog volumena na protok krvi

Tlak i protok kroz žile-prezentacija

Funkcija srca

Funkcija srca (EKG) 

1. Depolarizacija i repolarizacije

2. Tri standardna odvoda EKG

3. Tumačenje elektrokardiograma

Računalna simulacija

1. Srčani automatizam i ritmičnost

2. Samopodražljivost srčanog mišića

3. Usporedba duljine razdoblja relativne nepodražljivosti srčanog mišića i skeletnog mišića

4. Ekstrasistola

Elektrokardiografija- prezentacija