Djelatnici

Gornji red: Dubravka Bedić, prof. dr. sc. Zvonko Stojević, izv. prof. dr. sc. Marinko Vilić, izv. prof. dr. sc. Jasna Aladrović, prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur, Jasna Sačer

Donji red:  Jadranka Pejaković Hlede, dr. med. vet., doc. dr. sc. Ivona Žura Žaja, Sandra Kunštek, mag. ing. biotechn., dr. sc. Lana Vranković, dr. med. vet., doc. dr. sc. Ana Shek-Vugrovečki

NASTAVNICI:

prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur, redovita profesorica u trajnom zvanju, predstojnica Zavoda

prof. dr. sc. Zvonko Stojević, redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Jasna Aladrović, izvanredna profesorica

prof. dr. sc. Marinko Vilić, izvanredni profesor, zamjenik predstojnice Zavoda

SURADNICI: doc. dr. sc. Ivona Žura Žaja, dr. med. vet., dr. sc. Lana Vranković, dr. med. vet., doc. dr. sc. Ana Shek-Vugrovečki, dr. med. vet, Jadranka Pejaković Hlede, dr. med. vet.

STRUČNA SURADNICA: Sandra Kunštek, mag. ing. biotechn.


OSTALI DJELATNICI:  Jasna Sačer (laboratorij i administracija)

Dubravka Bedić (pomoćna tehnička suradnica)

prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

Prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu (2014.-)

Član Nacionalnog vijeća za provedbu Programa očuvanja izvornih pasmina i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici

Hrvatskoj (imenovanje ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske).

Član Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje veterinarske medicine

Član Školskog odbora Veterinarske škole u Zagrebu

Član državnog Povjerenstva za ekološku proizvodnju

Nagrada “Libar Marka Marulića” za rad na osnivanju i razvoju Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu (2010.).

Autor nastavnog teksta (web predavanje) “Fiziologija krvi” i “Ekološko ovčarstvo i kozarstvo na krškim područjima Republike Hrvatske”

Tel.: +3851/2390170

e-mail: miljenko.simpraga@vef.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=104775

prof. dr. sc. Suzana Milinković–Tur

Predstojnica Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju

Voditeljica izbornog predmeta Struktura i funkcija stanice

Voditeljica predmeta Fiziologija domaćih životinja I. i Fiziologija domaćih životinja II.

Autorica nastavnog teksta (web predavanje) “Fiziologija srca i krvožilnog sustava u domaćih životinja” i “Opća fiziologija: tjelesne tekućine, homeostaza i regulacija acido-bazne ravnoteže”

Autorica sveučilišnog priručnika  ”Vježbe iz fiziologije domaćih životinja I.”, Naklada Slap

Članica uredničkog kolegija znanstveno-stručnog časopisa “Veterinarska stanica”

Članica Hrvatskog društva fiziologa, Hrvatskog veterinarskog društva i Udruge znanosti o peradi

Recenzentica za časopise “Veterinarski arhiv”, “Veterinarska stanica”, “Mljekarstvo”, “Meso”

Tel.: +3851/2390171

e-mail: tur@vef.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=177532

prof. dr. sc. Zvonko Stojević

Voditelj izbornog predmeta Fiziologija ptica

Tel.: +3851/2390172

e-mail: stojevic@vef.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=117522

izv. prof. dr. sc. Jasna Aladrović

Autorica sveučilišnog priručnika “Vježbe iz fiziologije domaćih životinja I.”, Naklada Slap

Tel.: +3851/2390173

e-mail: jasna.aladrovic@vef.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=233326

izv. prof.  dr. sc. Marinko Vilić

Voditelj predmeta:

Veterinarska nuklearna medicina

Osnove znanstvenog rada

Autor nastavnog teksta (web predavanje) “RADIJACIJSKA HIGIJENA - Odabrana poglavlja iz radioekologije, radiobiologije i radijacijske higijene

Tel.: +3851/2390179

e-mail: marinko.vilic@vef.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=228132

doc. dr. sc. Ana Shek-Vugrovečki, dr. med. vet.

Sudjeluje u izvođenju praktične nastave iz predmeta Fiziologija domaćih životinja I. i Fiziologija domaćih životinja II.,

Članica Hrvatskog društva fiziologa

Tel.: +3851/2390173

e-mail: ana.shek@vef.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=308041

Doc. dr. sc. Ivona Žura-Žaja, dr. med. vet.

Sudjeluje u izvođenju praktične nastave iz predmeta Fiziologija domaćih životinja I. i Fiziologija domaćih životinja II.

Članica Hrvatskog društva fiziologa

Tel.: +3851/2390187

e-mail: ivona.zura.zaja@vef.hr

Dr. sc. Lana Vranković, dr. med. vet.

Sudjeluje u izvođenju praktične nastave iz predmeta Fiziologija domaćih životinja I. i Fiziologija domaćih životinja II.

Tel.: +3851/2390187

e-mail: lana.vrankovic@vef.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=326954

Jadranka Pejaković Hlede, dr. med. vet.

Sudjeluje u izvođenju praktične nastave iz predmeta Fiziologija domaćih životinja I. i Fiziologija domaćih životinja II.

Članica Hrvatskog društva fiziologa

Tel.: +3851/2390187

e-mail: jadranka.pejakovic@vef.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=312006

Stručna suradnica:

Sandra Kunštek, mag. ing. biotechn.

Tel.: +3851/2390187

e-mail: sandra.kunstek@vef.hr

Tehnička suradnica, administratorica:

Jasna Sačer

Tel.: +3851/2390187

e-mail: sacer@vef.hr

Poslovi: vođenje svih oblika administracije vezane za ISVU sustav, pripremanje  praktične nastave,

uređenje web stranice Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju

uređenje Facebook stranice Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju

Pomoćni tehnički suradnici:

Dubravka Bedić

Tel.: +3851/2390187