Djelatnici

Gornji red: dr. sc. Ivona Žura Žaja, dr. med. vet., dr. sc. Ana Shek-Vugrovečki, dr. med. vet., prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur, Jasna Sačer, dr. sc. Lana Vranković, dr. med. vet., dr. sc. Lada Radin, dr. med. vet., Jadranka Pejaković Hlede, dr. med. vet.,  izv. prof. dr. sc. Jasna Aladrović i Ecija Blašković Vondraček, mag. ing. (bila djelatnica Zavoda do 2015. godine)

Donji red:  prof. dr. sc. Marinko Vilić, prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prof. dr. sc. Zvonko Stojević i Anđelko Slaviček (bio djelatnik Zavoda do 2015. godine)

NASTAVNICI:

prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur, redovita profesorica u trajnom zvanju, predstojnica Zavoda

prof. dr. sc. Zvonko Stojević, redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Jasna Aladrović, izvanredna profesorica

prof. dr. sc. Marinko Vilić, izvanredni profesor, zamjenik predstojnice Zavoda

SURADNICI: dr. sc. Lada Radin, dr. sc. Ivona Žura Žaja, dr. med. vet., dr. sc. Lana Vranković, dr. med. vet., dr. sc. Ana Shek-Vugrovečki, dr. med. vet, Jadranka Pejaković Hlede, dr. med. vet.


OSTALI DJELATNICI:  Jasna Sačer (laboratorij i administracija)

Dubravka Bedić (pomoćni tehnički suradnik)

prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

Prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu (2014.-)

Član Nacionalnog vijeća za provedbu Programa očuvanja izvornih pasmina i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici

Hrvatskoj (imenovanje ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske).

Član Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje veterinarske medicine

Član Školskog odbora Veterinarske škole u Zagrebu

Član državnog Povjerenstva za ekološku proizvodnju

Nagrada “Libar Marka Marulića” za rad na osnivanju i razvoju Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu (2010.).

Autor nastavnog teksta (web predavanje) “Fiziologija krvi” i “Ekološko ovčarstvo i kozarstvo na krškim područjima Republike Hrvatske”

Tel.: +3851/2390170

e-mail: miljenko.simpraga@vef.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=104775

prof. dr. sc. Suzana Milinković–Tur

Predstojnica Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju

Voditeljica izbornog predmeta Struktura i funkcija stanice

Voditeljica predmeta Fiziologija domaćih životinja I. i Fiziologija domaćih životinja II.

Autorica nastavnog teksta (web predavanje) “Fiziologija srca i krvožilnog sustava u domaćih životinja” i “Opća fiziologija: tjelesne tekućine, homeostaza i regulacija acido-bazne ravnoteže”

Autorica sveučilišnog priručnika  ”Vježbe iz fiziologije domaćih životinja I.”, Naklada Slap

Članica uredničkog kolegija znanstveno-stručnog časopisa “Veterinarska stanica”

Članica Hrvatskog društva fiziologa, Hrvatskog veterinarskog društva i Udruge znanosti o peradi

Recenzentica za časopise “Veterinarski arhiv”, “Veterinarska stanica”, “Mljekarstvo”, “Meso”

Tel.: +3851/2390171

e-mail: tur@vef.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=177532

prof. dr. sc. Zvonko Stojević

Voditelj izbornog predmeta Fiziologija ptica

Tel.: +3851/2390172

e-mail: stojevic@vef.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=117522

izv. prof. dr. sc. Jasna Aladrović

Autorica sveučilišnog priručnika “Vježbe iz fiziologije domaćih životinja I.”, Naklada Slap

Voditeljica izbornih predmeta Fiziologija vodozemaca i gmazova i Klinička fiziologija

Tel.: +3851/2390173

e-mail: pirsljin@vef.hr

e-mail: jasna.aladrovic@vef.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=233326

izv. prof.  dr. sc. Marinko Vilić

Voditelj predmeta:

Radijacijska higijena

Veterinarska nuklearna medicina

Osnove znanstvenog rada

Autor nastavnog teksta (web predavanje) “RADIJACIJSKA HIGIJENA - Odabrana poglavlja iz radioekologije, radiobiologije i radijacijske higijene

Tel.: +3851/2390179

e-mail: marinko.vilic@vef.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=228132

Asistentice:

Dr. sc. Ana Shek-Vugrovečki, dr. med. vet.

Sudjeluje u izvođenju praktične nastave iz predmeta Fiziologija domaćih životinja I. i Fiziologija domaćih životinja II.,

Članica Hrvatskog društva fiziologa

Tel.: +3851/2390173

e-mail: ana.shek@vef.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=308041

Dr. sc. Ivona Žura-Žaja, dr. med. vet.

Sudjeluje u izvođenju praktične nastave iz predmeta Fiziologija domaćih životinja I. i Fiziologija domaćih životinja II.

Članica Hrvatskog društva fiziologa

Tel.: +3851/2390187

e-mail: ivona.zura.zaja@vef.hr

Dr. sc. Lana Vranković, dr. med. vet.

Sudjeluje u izvođenju praktične nastave iz predmeta Fiziologija domaćih životinja I. i Fiziologija domaćih životinja II.

Tel.: +3851/2390187

e-mail: lana.vrankovic@vef.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=326954

Jadranka Pejaković Hlede, dr. med. vet.

Sudjeluje u izvođenju praktične nastave iz predmeta Fiziologija domaćih životinja I. i Fiziologija domaćih životinja II.

Članica Hrvatskog društva fiziologa

Tel.: +3851/2390187

e-mail: jadranka.pejakovic@vef.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=312006

Stručna suradnica:

Sandra Kunštek, mag. ing. biotechn.

Tel.: +3851/2390187

e-mail: sandra.kunstek@vef.hr

Tehnička suradnica, administratorica:

Jasna Sačer

Tel.: +3851/2390187

e-mail: sacer@vef.hr

Poslovi: vođenje svih oblika administracije vezane za ISVU sustav, pripremanje  praktične nastave,

uređenje web stranice Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju

uređenje Facebook stranice Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju

Pomoćni tehnički suradnici:

Dubravka Bedić

Tel.: +3851/2390187