Djelatnost

Djelatnost

Djelatnost laboratorija je:

  • osiguravanje uvjeta za kvalitetnu podršku u izvođenju dodiplomske nastave studenata veterinarske medicine
  • osiguravanje uvjeta za kvalitetnu podršku u izvođenju poslijediplomskog programa doktorskog studija Veterinarskog fakulteta i srodnih fakulteta
  • podrška stručnjacima u kliničkom radu i preventivnoj djelatnosti u  uspostavljanju kriterija za procjenu produktivnih i reproduktivnih kvaliteta životinja
  • sudjelovanje u organiziranju tečajeva za profesionalno usavršavanje  veterinara i  ostalih srodnih struka
  • sudjelovanje u planiranju i izvršavanju zadataka u okviru znanstveno-istraživačkih projekata
  • poticanje suradnje sa srodnim znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu

METODE ISTRAŽIVANJA U LABORATORIJU:

POKAZATELJ

METODA

AKREDI-

TACIJA (da/ne)

Enzimi

aspartat-amonitransferaza (AST)

Fotometrija UV, IFCC metoda

ne

alanin-aminotransferaza (ALT)

Fotometrija UV, IFCC metoda

ne

alkalna fosfataza (ALP)

Fotometrija “kontinuirana” IFCC metoda

ne

gama-glutamiltransferaza (GGT)

Fotometrija “kontinuirana” IFCC metoda

ne

laktat-dehidrogenaza (LDH)

Fotometrija UV, IFCC metoda

ne

glutamate-dehidrogenaza (GLDH)

Fotometrija UV, DGKC metoda

ne

kreatin-kinaza (CK, CPK)

Fotometrija UV, IFCC metoda

ne

lipaza

Fotometrija “kontinuirana”, 1,2-diglicerid

ne

Metaboliti i supstrati

glukoza

Fotometrija s glukoza-oksidazom (GOD-PAP)

ne

urea

Fotometrija UV s ureazom i glutamat- dehidrogenazom (ureaza-GLDH)

ne

kreatinin

Fotometrija “kontinuirana” s alkalnim pikratom

ne

ukupni bilirubin

Fotometrija s dikloranilinom (DCA)

ne

konjugirani bilirubin

Fotometrija s dikloranilinom (DCA)

ne

beta-hidroksibutirat

Fotometrija “kontinuirana”, UV

ne

Minerali

kalcij

Fotometrija s o-krezolftaleinom

ne

fosfor

Fotometrija s amonij-molibdatom

ne

magnezij

Fotometrija s kalmagitom

ne

cink

Kolorimetrijska metoda

ne

bakar

Kolorimetrijska metoda sa 5-Br-PSAA

ne

Bjelančevine

ukupne bjelančevine

Fotometrija s biuret reagensom uz slijepu probu

ne

albumini

Fotometrija s bromkrezol-zelenilom

ne

Masne tvari

ne

ukupni kolesterol

Fotometrija s kolesterol-oksidazom (CHOD-PAP)

ne

HDL- kolesterol

Enzimska metoda nakon selektivne precipitacije

ne

LDL-kolesterol

Enzimska metoda nakon selektivne precipitacije

ne

trigliceridi

Fotometrija s glicerofosfat-oksidazom (GPO-PAP)

ne

fosfolipidi

Fotometrija s fosfolipazom D (PL-PAP)

ne

slobodne masne kiseline (NEFA)

Kolorimetrijska metoda

ne

Elektroforeza

ne

elektroforeza serumskih bjelančevina

Zonska elektroforeza, nosač-acetatna celuloza (celogel)

ne

elektroforeza serumskih lipoproteina

Zonska elektroforeza, nosač-acetatna celuloza (celogel)

ne

elektroforeza bjelančevina u likvoru

Zonska elektroforeza, nosač-acetatna celuloza (celogel)

ne

Oksidativno/antioksidativne

tvari i enzimi

oksidativna oštećenja bjelančevina (PCC)

Fotometrijska metoda s gvanidinom

ne

oksidativna stabilnost masnih tvari (TBARS)

Fotometrijska metoda s tiobarbiturnom kiselinom

ne

glutation

Kolorimetrijska metoda s DTNB

ne

ukupni antioksidativni status (TAS)

Kolorimetrijska metoda s ABTS

glutation peroksidaza (GPx)

Fotometrija “kontinuirana”, UV

ne

superoksid dismutaza (SOD)

Kolorimetrijska metoda, mjerenje stupnja inhibicije reakcije

ne

katalaza

Fotometrijska metoda s purpaldom

ne

Hematološke pretrage

kompletna krvna slika (KKS)

Elektronski brojač

ne

Endokrinološke analize

T3

Scintilacijski gama brojač

ne

T4

Scintilacijski gama brojač

ne

inzulin

Scintilacijski gama brojač

ne

kortizol

Scintilacijski gama brojač

ne

ACTH

Scintilacijski gama brojač

ne

aldosteron

Scintilacijski gama brojač

ne

testosteron

Scintilacijski gama brojač

ne

progesteron

Scintilacijski gama brojač

ne

estradiol

Scintilacijski gama brojač

ne