Stručni rad

Stručni rad

Djelatnost

Laboratorij se razvija s ciljem primjene medicinsko-biokemijskih metoda te metoda u kojima se koriste radioaktivni izotopi kao obilježivači u veterinarskoj medicini osobito u području dijagnostike, praćenju zdravlja životinja utvrđivanjem metaboličkih profila proizvodnih životinja, utvrđivanju antioksidativno/oksidativnog statusa kao i određivanju referentnih vrijednosti za pojedine životinjske vrste. Osnova stručnog rada je širenje laboratorijskog programa uvođenjem novih dijagnostičkih pretraga koje se izvode suvremenim metodama i tehnologijom kako bi se zadovoljili svi uvjeti dobre laboratorijske prakse. Suradnja sa srodnim laboratorijima će se nastaviti i produbiti s ciljem boljeg uvida u potrebe kliničke prakse kao i potrebe tržišta za dijagnostičkim postupcima i preventivnim pretragama u praćenju zdravlja i proizvodnje životinja.

Uz temeljni stručni rad, Laboratorij kao nastavna baza sudjeluje u izobrazbi doktora veterinarske medicine, polaznika poslijediplomskog doktorskog studija na Veterinarskom fakultetu kao i srodnim fakultetima, kao i organiziranju tečajeva u sklopu cjeloživotnog obrazovanja veterinara i stručnjaka srodnih struka.

Uvođenje novih metoda olakšava izvedbu postojećih i planiranje novih znanstvenih projekata. Laboratorijska dijagnostika nastavit će se obavljati u skladu s potrebama suvremene veterinarske medicine svih zavoda i klinika Veterinarskog fakulteta kao i drugih veterinarskih zdravstvenih i znanstvenih ustanova, a u organizaciji i pod nadzorom laboratorijskih stručnjaka.

Uvođenje suvremenih spoznaja veterinarske znanosti i saznanja struke u svrhu pružanja vrhunske usluge rutinske laboratorijske dijagnostike omogućit će bolju suradnju s gospodarstvom koja će povećati sposobnost samofinanciranja laboratorija i stvoriti uvjete za povećanje kapaciteta, a time i obima znanstvenog i stručnog rada.