Izborna nastava

Izborna nastava

IZBORNI PREDMETI

Fiziologija ptica


Fiziologija ptica

Voditelj predmeta prof. dr. sc.Zvonko Stojević

raspored nastave Fiziologija ptica_2017.2018

Cilj nastave: na osnovi znanja iz predmeta Fiziologija domaćih životinja I. i Fiziologija domaćih životinja II. student proširi svoja znanja usko vezano uz fiziologiju ptica. Stečena znanja će u okviru integriranog diplomskog studija koristiti za bolje razumijevanje bolesti i uzgoja ptica.

Popis znanja:

Specifičnosti sastava jaja u pojedinih vrsta ptica

Neuroendokrina regulacija spolnog ciklusa po vrstama ptica

Formiranje, broj jaja i inkubacija po vrstama ptica

Specifičnosti probave po vrstama ptica (kljun, voljka, želudac)

Specifičnosti probave po vrstama ptica (tanko i debelo crijevo)

Cirkulacija u ptica

Hematologija ptica

Specifičnosti metabolizma u ptica

Fiziologija letenja i migracije

Specifičnosti disanja u ptica

Endokrinologija ptica

Ekskrecija u ptica

Termoregulacija u ptica

Mitarenje i funkcija ptica

Osjetni organi i živčani sustav ptica

Literatura: interna skripta Fiziologija ptica

Fiziologija vodozemaca i gmazova


Fiziologija vodozemaca i gmazova

Voditelj predmeta prof. dr. sc. Zvonko Stojević

raspored nastave Fiziologija vodozemaca i gmazova_2017.2018

Cilj nastave:   na osnovi znanja iz predmeta Fiziologija domaćih životinja I. i Fiziologija domaćih životinja II. student proširi svoja znanja usko vezano uz fiziologiju vodozemaca i gmazova. Stečena znanja će u okviru integriranog diplomskog studija koristiti za bolje razumijevanje bolesti i liječenja vodozemaca i gmazova.

Popis znanja:

Prijelaz iz vode na kopno: fiziološke prilagodbe

Spolni ciklus vodozemaca

Metamorfoza i neotenija-fiziološke promjene

Spolni ciklus gmazova

Specifičnosti disanja u vodozemaca

Specifičnosti cirkulacije u vodozemaca

Specifičnosti cirkulacije u gmazova

Probava u vodozemaca

Probava u gmazova

Ekskrecija u vodozemaca

Ekskrecija u gmazova

Specijalni osjetni organi

Specifičnosti hibernacije vodozemaca i gmazova

Endokrinologija vodozemaca i gmazova

Živčani sustav vodozemaca i gmazova

Preporučena literatura:


NASTAMBA ZA VODOZEMCE I GMAZOVE

U akademskoj godini 2009./2010. uređena je nastamba za egzotične životinje. Nastamba se koristi kao vježbaonica za izvođenje nastave iz  izbornih  i obveznih izbornih predmeta integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te za predmete poslijediplomskih studija.

Voditeljica nastambe je dr. sc. Ana Shek-Vugrovečki, dr. med. vet.

Klinička fiziologija

Klinička fiziologija

Voditelj predmeta: prof. dr. sc. Zvonko Stojević

KLINIČKA FIZIOLOGIJA_raspored nastave_2017-2018

Cilj nastave: primjena stečenih znanja iz predmeta Fiziologija domaćih životinja I. i Fiziologija domaćih životinja II. u stjecanju znanja i vještina prvenstveno u području fizioloških zbivanja u vrijeme intenzivne proizvodnje i procjeni funkcije pojedinih organa. Kroz predavanja studenti će biti upoznati sa znanjima koja mogu primjeniti na farmama u cilju procjene metaboličkog statusa kao pokazatelja zdravstvenog stanja i proizvodnih sposobnosti. Također će biti upoznati s fiziološkim procesima čije poznavanje je neophodno u kliničkoj dijagnostici. Kroz praktični rad studenti će savladati vještine laboratorijskih postupaka u procjeni mijene tvari i funkcija pojedinih organa.

Popis znanja:

Homeostatski mehanizmi regulacije metabolizma

Neuroendokrina sekrecija u regulaciji probave i metabolizma

Stimulacijske i inhibicijske osnove fizioloških reakcija

Crijevni polipeptidi i utjecaj hranidbe na procese probave

Specifičnosti djelovanja hrane i crijevnih polipeptida u biljoždera, mesoždera i sveždera

Enzimske reakcije-neuroendokrina regulacija, utjecaj supstrata

Metabolički aspekti stresa

Neuroendokrini aspekti stresa

Metabolički status domaćih životinja

Energetski status životinja u proizvodnji

Specifičnosti mineralnog metabolizma u domaćih životinja-interakcije iona

Koštana pregradnja-fiziološke karakteristike s obzirom na dob i proizvodni ciklus

Oksidativno-antioksidacijske reakcije u procjeni zdravstvenog i proizvodnog statusa

Procjena fiziološkog statusa pojedinih organa

Tumačenje rezultata laboratorijskih analiza

Uloga veterinara na ekološkoj farmi


Uloga veterinara na ekološkoj farmi

Voditelj predmeta

Datum održavanja nastave:

Cilj nastave je da  studenti spoznaju osnovne principe ekološke poljoprivredne proizvodnje i da se upoznaju sa zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju ekološku poljoprivrednu proizvodnju u Hrvatskoj. Osim toga studenti će se upoznati s načinom držanja i hranidbe životinja na ekološkim farmama, značajem,  metodama i pokazateljima trajnog praćenja zdravlja stada kao preduvjeta gospodarski isplative ekološke stočarske proizvodnje. Uz to upoznati će se sa specifičnostima preventive zaštite i specifičnostima liječenja životinja oboljelih od parazitarnih, zaraznih i drugih bolesti s posebnim naglaskom na liječenje životinja metodama holističke medicine. Upoznati će se i organizacijom i poslovanjem ekološke stočarske farme i dobrobiti životinja koje su na njima smještene.

Popis znanja:

Povijest ekološke poljoprivredne proizvodnje

Zakonska regulativa

Mogućnost razvoja ekološkog stočarstva u Republici Hrvatskoj

Odnosi organizama i okoliša

Organizacija i poslovanje ekološke farme

Praćenje zdravlja stada na ekološkoj stočarskoj farmi

Holistički pristup zdravlju domaćih životinja na ekološkoj farmi

Načela preventive i dozvoljenog liječenja invazijskih bolesti

Načela preventive i liječenja bolesti uzrokovanih bakterijama

Načela preventive i liječenja bolesti uzrokovanih virusima

Preporučena literatura:

web predavanje:

Ekološko ovčarstvo i kozarstvo na krškim područjima Republike Hrvatske, autor prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga