Poslijediplomska nastava

Poslijediplomska nastava

Obvezatni predmeti

Metode znanstvenoistraživačkog rada          – semestar I.; satnica: P-16, S-6, V-8

(voditelj: prof. dr. sc. Petar Kraljević)

Izborni predmeti

Fiziologija neuroendokrinog sustava u domaćih životinja    – satnica: P- 12, S – 4, V- 4

(voditelj: prof. dr. sc. Z. Stojević)

Fiziologija probave u složenom želucu                                 – satnica: P-12, S – 4, V – 4

(voditelj: prof. dr. sc. Z. Stojević)

Oksidativno-antioksidativni procesi tijekom normalnih

metaboličkih zbivanja i u stresnim uvjetima                         – satnica: P- 8, S – 4, V – 4

(voditelj: prof. dr. sc. Suzana Milinković-Tur)

Kardiovaskularni sustav domaćih životinja                          – satnica: P- 14,  S – 4, V – 2

(voditelj: prof. dr. sc. Suzana Milinković-Tur)

Fiziologija i patologija nojeva u intenzivnom uzgoju            – satnica: P -12, S – 6, V-12

(voditelj: prof. dr. sc. M. Šimpraga)

Fiziologija sporta – satnica:                                                   – satnica:  P-5,  S – 4, V – 6

(voditelj: prof. dr. sc. M. Šimpraga)

Fiziologija probave u monogastričnih životinja                    – satnica: P- 4, S – 2, V – 4

(voditelj: prof.dr.sc. M. Šimpraga)

Fiziologija disanja u domaćih životinja                                 – satnica: P – 2,  S – 2, V – 2

(voditelj: prof. dr. sc. M. Šimpraga)

Biološki učinci ionizacijskog zračenja                                   – satnica: P-12, S-8

(voditelj: prof. dr. sc. P. Kraljević)

Radioimunoanalize (RIA) u istraživanjima

funkcije štitnjače                                                                   – satnica: P-5, V-10

(voditelj: prof. dr. sc. P. Kraljević)

Radijacijska higijena                                                             – satnica: P-10, S – 4, V- 6

(voditelj: prof. dr. sc. P. Kraljević)

Poslijediplomski specijalistički studij

U poslijediplomskim specijalističkim studijima (PSS) Zavod je nositelj sljedećih predmeta:

Odabrana poglavlja fiziologije domaćih sisavaca     – satnica: P – 20, S – 8, V – 12

(PSS Teriogenologija domaćih sisavaca.

Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Stojević i

prof. dr. sc. Suzana Milinković-Tur)

Endokrinologija reprodukcije domaćih sisavaca       – satnica: P – 20, V – 20

(PSS Teriogenologija domaćih sisavaca.

Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Stojević i

prof. dr. sc. Suzana Milinković-Tur)

Radijacija u higijeni i tehnologiji namirnica              – satnica: P – 5, S – 15

(PSS Higijena i tehnologija animalnih

namirnica. Nositelj: doc. dr. sc. M. Vilić)

Radioaktivna kontaminacija i dekontaminacija        – satnica: P – 15, V – 5

(PSS Sanitacija. Nositelj: prof. dr. sc. P. Kraljević)

fiziologija