Radijacijska higijena

Radijacijska higijena

RADIJACIJSKA HIGIJENA

voditelj predmeta izv. prof. dr. sc. Marinko Vilić

Predavanja iz predmeta Radijacijska higijena u zimskom semestru ak. god. 2017./2018. počinju u ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 8 sati prema objavljenom rasporedu.

Radijacijska higijena ak. god. 2017./2018. Izvedbeni program

RH-VJEŽBE-PREZENTACIJA-2016

Vježbe iz predmeta Radijacijska higijena u zimskom semestru ak. god. 2017./2018. počinju u utorak, 3. listopada 2017. prema objavljenom rasporedu.

OSNOVE ZNANSTVENOG RADA

voditelj predmeta: izv. prof. dr. sc. Marinko Vilić

Osnove znanstvenog rada-SKRIPTA 2014.


VETERINARSKA NUKLEARNA MEDICINA

voditelj predmeta: izv. prof. dr. sc. Marinko Vilić

SKRIPTA Veterinarska nuklearna medicina

PREZENTACIJA Veterinarska nuklearna medicina 2014