Diplomska nastava

Diplomska nastava

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA I.

FDŽ I._Izvedbeni program_2015-2016

Predmet osposobljava studente za: progresivno razvijanje znanja i razumijevanje osnovnih principa i činjenica fizioloških procesa od stanice do cjelokupnog organizma, razumijevanje i povezivanje regulatornih mehanizama, razumijevanje održavanja homeostaze, acidobazne ravnoteže, razvijanje znanja i vještina vezanih uz tjelesne tekućine s posebnim osvrtom na fiziologiju krvi, razumijevanje fiziologije živčanog sustava, fiziologije mišića, razvijanje znanja i razumijevanje fiziološke funkcije hormona u kontekstu cjelokupnog homeostatskog sustava; razvijanje vještina i sposobnosti u uzimanju, pripremanju i pregledavanju različitih uzoraka, razumijevanje suvremenih trendova u veterinarskoj fiziologiji, razvijanju sposobnosti objašnjenja, povezivanja i zaključivanja informacija, sposobnost traženja podataka iz literature.
POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA I.
  1. Cunningham, J. G.: Textbook of veterinary physiology. 3nd edition, W. B. Saunders Company, 2002. (biblioteka Zavoda-1 primjerak)
  2. Dukes’ physiology of domestic animals (William O. Reece, Ed.). The 12th ed. Cornell University Press. Ithaca and London, 2004. (biblioteka Zavoda-1 primjerak)
  3. Milinković Tur S., J. Aladrović: Vježbe iz fiziologije domaćih životinja I – priručnik. Naklada Slap, Zagreb, 2012. (biblioteka Zavoda – 20 primjeraka)
  4. Šimpraga M.:  Fiziologija krvi. Veterinarski fakultet, 2012. (Web-predavanje na fakultetskoj stranici)
  5. Milinković Tur S.:  Opća fiziologija(tjelesne tekućine, homeostaza i regulacija acido-bazne ravnoteže). Veterinarski fakultet, 2013. (Web-predavanje na fakultetskoj stranici)
  6. Guyton, A. C., J. E. Hall: Medicinska fiziologija. 11. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2006. (biblioteka Zavoda-1 primjerak)
  7. Berne, R., M. N. Levy: Fiziologija. Medicinska knjiga. Zagreb, 1996. (biblioteka Zavoda-1 primjerak)
  8. Vander, A. J., J. H. Sherman, D. S. Luciano: Human physiology. The mechanisms of body function. The 5th ed. McGrow-Hill Publishing Comp. New York, 1990. (biblioteka Zavoda-30 primjeraka)
  9. Izvorni znanstveni članci i pregledni radovi iz znanstvenih časopisa. (biblioteka Zavoda)

Fiziologija domaćih životinja-preporučena literatura

U knjižnici Zavoda studenti mogu posuditi literaturu za studij i polaganje ispita.

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA II.

Fiziologija domaćih životinja II._Izvedbeni program_ak. god. 2015.2016.

Predmet osposobljava studente za: progresivno razvijanje znanja i razumijevanje fizioloških procesa vezanih uz organske sustave: razumijevanje fizioloških karakteristika srčanog rada i krvožilnog sustava, fiziologije disanja, fiziologije probave u monogastričnih životinja, specifičnosti probave u preživača, fiziologije ekskrecije, razumijevanje regulatornih mehanizama po organskim sustavima i njihovo povezivanje u kontekstu organizma kao cjeline, razumijevanje metaboliranja hranjivih tvari, minerala i vitamina u organizmu, razumijevanje prijetvora energije u organizmu, razumijevanje fizioloških procesa nesenja i laktacije; razvijanje vještina i sposobnosti u uzimanju, pripremanju i pregledavanju različitih uzoraka, razumijevanje suvremenih trendova u veterinarskoj fiziologiji, razvijanju sposobnosti objašnjenja, povezivanja i zaključivanja na osnovi pruženih i samostalno dobivenih informacija pretraživanjem literature.
POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA II.
1. Cunningham, J. G.: Textbook of veterinary physiology. 3nd edition, W. B. Saunders Company, 2002. (biblioteka Zavoda-1 primjerak)
2. Dukes’ physiology of domestic animals (William O. Reece, Ed.). The 12th ed. Cornell University Press. Ithaca and London, 2004. (biblioteka Zavoda-1 primjerak)
3. Milinković Tur S.: Fiziologija srca i krvožilnog sustava domaćih životinja, Veterinarski fakultet, 2012. (Web-predavanje na fakultetskoj stranici)
4. Guyton, A. C., J. E. Hall: Medicinska fiziologija. 11. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2006. (biblioteka Zavoda-1 primjerak)
5. Berne, R., M. N. Levy: Fiziologija. Medicinska knjiga. Zagreb, 1996. (biblioteka Zavoda-1 primjerak)
6. Vander, A. J., J. H. Sherman, D. S. Luciano: Human physiology. The mechanisms of body function. The 5th ed. McGrow-Hill Publishing Comp. New York, 1990. (biblioteka Zavoda-30 primjeraka)
7.   Izvorni znanstveni članci i pregledni radovi iz znanstvenih časopisa. (biblioteka Zavoda)

POPIS LITERATURE POTREBNE ZA POLAGANJE ISPITA

Kraljević, P. (1988): Doze ionizacijskog zračenja. Vet Stn. 19,131-136.

Kraljević, P. (1988): Ozračivanje i kontaminacija radionuklidima. Vet Stn. 19, 243-9.

Kraljević, P. (1988): Kretanje stroncija-90 kroz neke dijelove biosfere. Vet Stn. 19, 279-85.

Kraljević, P. (1988): Metabolizam stroncija-90 u životinjskom organizmu. Vet Stn. 19, 353-8.

Kraljević, P. (1989): Kretanje cezija-137 kroz biosferu i njegov metabolizam u životinjskom organizmu. Vet Stn. 20, 15-9.

Kraljević, P. (1989): Radioaktivni jod i njegov metabolizam u životinjskom organizmu. Vet Stn. 20, 89-95.

Kraljević, P. (1989): Učinci ionizacijskog zračenja u sisavaca. Vet Stn. 20, 89-94.

Hetch, H. (1992): Decontamination of radioactive foods – meat, meat products and milk. Fleischwirschaft. 72, 751-55.

Kraljević, P. (1990): Radijacijsko- higijenski nadzor nad stočnom hranom, životinjama i njihovim proizvodima radi zaštite od radijacijskog zračenja. Vet Stn. 21, 45-54.

Vilić, M. (2003): Konzerviranje namirnica ionizacijskim zračenjem. Meso. 5, 38-42.

Vilić, M. (2013): Skripta iz radiobiologije. htttp://fir.vef.unizg.hr

POPIS LITERATURE KOJA SE PREPORUČUJE KAO DOPUNSKA

Hall, J. E. (1994): Radiobiology for the radiologist. 4th ed. J. B. Lippincott Comp. Philadelphia.

Eisenbud, M. (1987): Enviromental Radioactivity. New York- London: Academic Press.

Coggle, J. E. (1983): Biological effect of radiation. 2 th ed. Taylor & Francis Inc. New York.