Nastava

Nastava

 • Nastavnim planom integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine iz 2005. godine, Zavod je trenutno nositelj sljedećih predmeta:

Obvezatni predmeti:

 • Fiziologija domaćih životinja I. (III semestar), voditelj prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, zamjenica prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur
 • Fiziologija domaćih životinja II. (IV semestar), voditelj prof. dr. sc. M. Šimpraga, zamjenica prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur
 • Radijacijska higijena (V.  semestar), voditelj izv. prof. dr. sc. Marinko Vilić

Izborni predmeti:

 • Fiziologija vodozemaca i gmazova, voditeljica izv. prof. dr. sc. Jasna Aladrović
 • Fiziologija ptica, voditelj prof. dr. sc. Zvonko Stojević
 • Klinička fiziologija, voditeljica izv. prof. dr. sc Jasna Aladrović
 • Veterinarska nuklearna medicina, voditelj izv. prof. dr. sc. Marinko Vilić
 • Osnove znanstvenog rada, voditelj izv. prof. dr. sc. Marinko Vilić
 • Uloga veterinara na ekološkoj farmi, voditelj prof. dr. sc. Albert Marinculić
 • Struktura i funkcija stanice, voditeljica prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur

Diplomska nastava

Poslijediplomska nastava