O nama

O nama

ZAVOD ZA FIZIOLOGIJU I RADIOBIOLOGIJU VETERINARSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Djelatnici Zavoda ( s lijeva na desno): Anđelko Slaviček (do 2015.), Ecija Blašković Vondraček (do 2015.), dr. sc. Ivona Žura Žaja,dr. med. vet., izv. prof. dr. sc. Marinko Vilić, prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur, Jasna Sačer,

dr. sc. Lana Vranković, dr. sc. Lada Radin, prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, Jadranka Pejaković Hlede, dr. med. vet., izv. prof. dr. sc. Jasna Aladrović, dr. sc. Ana Shek-Vugrovečki, prof. dr. sc. Zvonko Stojević

NASTAVNICI:

prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur, redovita profesorica u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Zvonko Stojević, redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Jasna Aladrović, izvanredna profesorica

prof. dr. sc. Marinko Vilić, izvanredni profesor

SURADNICI:

dr. sc. Lada Radin, dr. med. vet., viša asistentica

dr. sc. Ivona Žura Žaja, dr. med. vet., znanstvena novakinja

dr. sc. Lana Vranković, dr. med. vet., znanstvena novakinja

dr. sc. Ana Shek Vugrovečki, dr. med. vet., znanstvena novakinja

Jadranka Pejaković Hlede, dr. med vet., asistentica

OSTALI DJELATNICI:

Jasna Sačer-laboratorij i administracija

Dubravka Bedić-pomoćna suradnica

Zavod za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  je više od 90 godina aktivno uključen u nastavni i znanstvenoistraživački rad u području veterinarske medicine.

Ljetopis_VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

U Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju odvija se dodiplomska nastava za studente III. i IV. i V. semestra Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine.

Zavod je nositelj više obvezatnih (Fiziologija domaćih životinja I., Fiziologija domaćih životinja II., Radijacijska higijena)

i izbornih predmeta (Fiziologija vodozemaca i gmazova, Fiziologija ptica, Klinička fiziologija, Struktura i funkcija stanice, Uloga veterinara na ekološkoj farmi, Veterinarska nuklearna medicina, Osnove znanstvenog rada).Na zajedničkim projektima i istraživanjima u području biomedicine i zdravstva uspješno surađujemo s kolegama na drugim zavodima Veterinarskog fakulteta te sa srodnim institucijama u Hrvatskoj i regiji.

Težimo usvajati nove nastavne, znanstvene i tehnološke spoznaje te ih primjenjivati kroz multipartnersku i interdisciplinarnu suradnju i integraciju u Europskim razmjerima.

Pozdrav iz: