FDŽ I.-predavanja, vježbe, kolokviji, ispiti

Predavanja iz kolegija FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA I. za studente III. semestra ak. god. 2016./2017. počinju u ponedjeljak, 3. listopada 2016. i održavat će se u predavaonici Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju prema objavljenom rasporedu.

FDŽ I. ak. god. 2016./2017. Izvedbeni program

FDŽ I._2016-2017._termini_predavanja

Vježbe i konverzatoriji iz kolegija FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA I. za studente III. semestra ak. god. 2016./2017. počinju u utorak, 4. listopada 2016. i održavati će se u vježbaonici Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju prema objavljenom rasporedu.

FDŽ I._2016.-2017._termini_vjezbe

FDŽ. I._popis studenata po skupinama

rezultati kolokvija FDŽ I_Opća fiziologija i hematologija_


Ispitni rokovi za završni ispit iz Fiziologije domaćih životinja I. u zimskom ispitnom roku akademske godine 2016./2017.

8. 2. 2017.

16. 2. 2017.


Termini nadoknada kolokvija iz Fiziologije domaćih životinja I. u zimskom semestru i zimskom ispitnom roku akademske godine 2016./2017.

Nadoknade kolokvija održavat će se u vježbaonici Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju prema sljedećem rasporedu:

24. 1. 2017. u 9 sati

31. 1. 2017. u 9 sati

7. 2. 2017. u 9 sati