Zavod za fiziologiju i radiobiologiju | Department of Physiology and Radiobiology |

ZAVOD ZA FIZIOLOGIJU I RADIOBIOLOGIJU

PRONAĐITE NAS!


VETERINARSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

***********************************************************************************************************************************

Drage studentice i studenti,

Naklada Slap odobrava popust od 20 % skupini od deset i više studenata za kupnju sveučilišnog udžbenika „Fiziologija domaćih životinja“ (urednika prof. dr. sc. Suzane Milinković Tur i prof. dr. sc. Miljenka Šimprage) u razdoblju od 22. veljače do 30. ožujka 2018. godine.

Knjigu možete kupiti na adresi:

Naklada Slap

Miramarska cesta 105

10000 Zagreb

tel. ++ 385 (0)1 6313 044
++ 385 (0)1 6313 045
zagreb@nakladaslap.com
Radno vrijeme: 8 – 16h

***************************************************************************************************************************************

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA I.

FDŽ I._raspored za ispit_-rok 16. 2. 2018

FDŽ I._ rezultati popravnog kolokvija_13. 2.2018

FDŽ I._ nadoknada bodova_vježbe i aktivnost

FDŽ I._rezultati kontinuiranog praćenja_2017.2018

FDŽ I._rezultati popravnog kolokvija_30. 1. 2018

FDŽ I._rezultati popravnog kolokvija_23. 1. 2018
FDŽ I_rezultati kolokvija Živčani i mišićni sustav_15. 1. 2018.

datum objave: 14.  2. 2018.
***************************************************************************************************************************************
***************************************************************************************************************************************

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA II.

FDŽ II._raspored za ispit_-rok 16. 2. 2018

datum objave: 14. 2. 2018.

***************************************************************************************************************************************

RADIJACIJSKA HIGIJENA

Radijacijska higijena_rezultati završnog ispita_rok 16. 2. 2018

Radijacijska higijena_rezultati kontinuiranog praćenja

REZULTATI popravnog KOLOKVIJA -RH 5.2.2018

POPRAVNI KOLOKVIJ 5. 2. 2018. u 11 sati


Radijacijska higijena_REZULTATI popravnog KOLOKVIJA_25. 1. 2018.


REZULTATI popravnog KOLOKVIJA -RH 9.1.2018

REZULTATI KOLOKVIJA -RH 11.12.2017.


datum objave: 14. 2. 2018.

***************************************************************************************************************************************

OTVORENI ISPITNI ROKOVI


FDŽ I. rok 8. 2. 2018.
prijave do 31.  1. 2018.

FDŽ II. rok 2. 2. 2018. prijave do 25. 1. 2018.

RADIJACIJSKA HIGIJENA  rok 6. 2. 2018. prijave do  29. 1. 2018.

VETERINARSKA NUKLEARNA MEDICINA  rok  5. 12. 2017. prijave do 27. 11. 2017.

OSNOVE ZNANSTVENOG RADA, , prijave su do

KLINIČKA FIZIOLOGIJA rok 8. 2. 2018. , prijave do 31. 1. 2018.

FIZIOLOGIJA VODOZEMACA I GMAZOVA rok  ., prijave do

FIZIOLOGIJA PTICA rok prijave do

ULOGA VETERINARA NA EKOLOŠKOJ FARMI

STRUKTURA I FUNKCIJA STANICE rok 7. 3. 2018. prijave do 27. 2. 2018.

***************************************************************************************************************************************

Upute za pisanje seminarskih radova

***************************************************************************************************************************************

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

web predavanja:

Fiziologija srca i krvožilnog sustava domaćih životinja, autorica prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur

Fiziologija krvi, autor prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

Opća fiziologija, autorica prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur

RADIJACIJSKA HIGIJENA

web predavanje:

Radijacijska higijena-Odabrana poglavlja iz radioekologije, radiobiologije i radijacijske higijene , autor doc. dr. sc. Marinko Vilić

PRAKTIČNI DIO 2015. – nastavni materijal

RH-VJEŽBE-PREZENTACIJA-2016

datum objave: 4. 11. 2016.

***************************************************************************************************************************************

IZBORNA NASTAVA

Fiziologija ptica

VODITELJ PREDMETA: prof. dr. sc. Zvonko Stojević

PREDAVANJA 15 SATI

VJEŽBE 0 SATI

SEMINARI 0 SATI


Ispit iz predmeta (rok 18. 9. 2017. je u utorak, 19. 9. 2017. u 9 sati

datum objave: 15. 9. 2017.

**************************************************************************************************************************************** 

Fiziologija vodozemaca i gmazova

VODITELJ PREDMETA: prof. dr. sc. Zvonko Stojević

PREDAVANJA 13 SATI

VJEŽBE 2 SATA

SEMINARI 0 SATI

FIZIOLOGIJA VODOZEMACA I GMAZOVA_raspored za ispit, rok 18. 9. 2017.

datum objave: 15. 9. 2017.
**************************************************************************************************************************************** 

Klinička fiziologija

kLINIČKA FIZIOLOGIJA_raspored za ispit_rok 14. 11. 2017


datum objave: 13. 11. 2017.

**************************************************************************************************************************************** 

Uloga veterinara na ekološkoj farmi


web predavanje:

Ekološko ovčarstvo i kozarstvo na krškim područjima Republike Hrvatske

autor prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

**************************************************************************************************************************************** 

Osnove znanstvenog rada

VODITELJ PREDMETA: izv. prof. dr. sc. Marinko Vilić


Osnove znanstvenog rada-SKRIPTA 2014.

datum objave: 26. 6. 2017.

**************************************************************************************************************************************** 

Veterinarska nuklearna medicina

VETERINARSKA NUKLEARNA MEDICINA

SKRIPTA Veterinarska nuklearna medicina 2016

datum objave: 30. 6. 2017.

12 ****************************************************************************************************************************************

Predstojnica Zavoda

prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur, tel: 01-2390171, e-mail: tur@vef.hr

Zamjenik predstojnice

izv. prof. dr. sc. Marinko Vilić, tel: 01-2390179, e-mail: marinko.vilic@vef.hr

Nastavnici i suradnici

prof. dr. sc. Zvonko Stojević, tel.: 01-2390-172, e-mail: stojevic@vef.hr

prof. dr sc. Miljenko Šimpraga, tel.: 01-2390170, e-mail: miljenko.simpraga@vef.hr

izv. prof. dr. sc. Jasna Aladrović, tel: 01-2390173, e-mail: jasna.aladrovic@vef.hr

dr. sc. Ana Shek Vugrovečki, tel: 01-2390187, e-mail: ana.shek@vef.hr

dr. sc. Lana Vranković, tel.: 01-2390172, e-mail: lana.vrankovic@vef.hr

dr. sc. Ivona Žura Žaja, tel: 01-2390-174, e-mail: ivona.zura.zaja@vef.hr

Jadranka Pejaković Hlede, dr.  med. vet., tel: 01-2390178, e-mail: jadranka.pejakovic@vef.hr

Sandra Kunštek, mag.ing.biotechn., tel.: 01-2390187, e-mail: sandra.kunstek@vef.hr

Ostali djelatnici

Jasna Sačer, 01-2390187, e-mail: sacer@vef.hr

Dubravka Bedić, tel: 01-2390187


uređuje: sacer@vef.hr