Zavod za fiziologiju i radiobiologiju | Department of Physiology and Radiobiology |

ZAVOD ZA FIZIOLOGIJU I RADIOBIOLOGIJU

PRONAĐITE NAS!


VETERINARSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

***********************************************************************************************************************************

Drage studentice i studenti,

Naklada Slap odobrava popust od 20 % skupini od deset i više studenata za kupnju sveučilišnog udžbenika „Fiziologija domaćih životinja“ (urednika prof. dr. sc. Suzane Milinković Tur i prof. dr. sc. Miljenka Šimprage) u razdoblju od 22. veljače do 30. ožujka 2018. godine.

Knjigu možete kupiti na adresi:

Naklada Slap

Miramarska cesta 105

10000 Zagreb

tel. ++ 385 (0)1 6313 044
++ 385 (0)1 6313 045
zagreb@nakladaslap.com
Radno vrijeme: 8 – 16h

***************************************************************************************************************************************

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA I.datum objave: 2. 7. 2018.
***************************************************************************************************************************************
***************************************************************************************************************************************

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA II.

FDŽ II._rezultati kontinuiranog praćenja 2018_5. 7. 2018

POPRAVNI KOLOKVIJ

4. 9. 2018. u 10 sati

datum objave: 5. 7. 2018.

***************************************************************************************************************************************

RADIJACIJSKA HIGIJENA

datum objave: 13. 6. .2018.

***************************************************************************************************************************************

OTVORENI ISPITNI ROKOVI


FDŽ I. rok 3. 9. 2018.
prijave do 26.  8. 2018.

FDŽ II. rok 3. 9. 2018.. prijave do 26.  8. 2018.

RADIJACIJSKA HIGIJENA  rok 3. 9. 2018. prijave do 26 . 8. 2018.

VETERINARSKA NUKLEARNA MEDICINA  rok 3. 9. 2018. prijave do 26. 8. 2018.

OSNOVE ZNANSTVENOG RADA, rok 2. 7. 2017. , prijave  do 24. 6. 2018.

KLINIČKA FIZIOLOGIJA  rok 4. 7. 2018. , prijave do 26. 6. 2018.

FIZIOLOGIJA VODOZEMACA I GMAZOVA rok 11. 7. 2018. , prijave do 3. 7. 2018.

FIZIOLOGIJA PTICA rok 11. 7. 2018. prijave do 3. 7. 2018.

ULOGA VETERINARA NA EKOLOŠKOJ FARMI rok 2. 7. 2018., prijave do 24. 6. 2018.

STRUKTURA I FUNKCIJA STANICE rok 11. 7. 2018., prijave do 3. 7. 2018.

***************************************************************************************************************************************

Upute za pisanje seminarskih radova

***************************************************************************************************************************************

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

web predavanja:

Fiziologija srca i krvožilnog sustava domaćih životinja, autorica prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur

Fiziologija krvi, autor prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

Opća fiziologija, autorica prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur

RADIJACIJSKA HIGIJENA

web predavanje:

Radijacijska higijena-Odabrana poglavlja iz radioekologije, radiobiologije i radijacijske higijene , autor doc. dr. sc. Marinko Vilić

PRAKTIČNI DIO 2015. – nastavni materijal

RH-VJEŽBE-PREZENTACIJA-2016

datum objave: 4. 11. 2016.

***************************************************************************************************************************************

IZBORNA NASTAVA

Fiziologija ptica

Fiziologija ptica_raspored za ispit_rok 11. 7. 2018

VODITELJ PREDMETA: prof. dr. sc. Zvonko Stojević

PREDAVANJA 15 SATI

VJEŽBE 0 SATI

SEMINARI 0 SATI


datum objave: 9. 7. 2018.

**************************************************************************************************************************************** 

Fiziologija vodozemaca i gmazova

VODITELJ PREDMETA: prof. dr. sc. Zvonko Stojević

PREDAVANJA 13 SATI

VJEŽBE 2 SATA

SEMINARI 0 SATI

datum objave: 9. 7. 2018.
**************************************************************************************************************************************** 

Klinička fiziologija


datum objave: 2. 7. 2018.

**************************************************************************************************************************************** 

Uloga veterinara na ekološkoj farmi


web predavanje:

Ekološko ovčarstvo i kozarstvo na krškim područjima Republike Hrvatske

autor prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

**************************************************************************************************************************************** 

Osnove znanstvenog rada

VODITELJ PREDMETA: izv. prof. dr. sc. Marinko Vilić

Rezultati pismenog ispita Osnove znanstvenog rada _2. 7. 2018


Osnove znanstvenog rada-SKRIPTA 2014.

datum objave: 29. 6. 2018.

**************************************************************************************************************************************** 

Veterinarska nuklearna medicina

VETERINARSKA NUKLEARNA MEDICINA

Rezultati pismenog ispita Vet. nuklearna medicina _2. 7. 2018

SKRIPTA Veterinarska nuklearna medicina 2016

datum objave: 02. 7. 2018.

12 ****************************************************************************************************************************************

Predstojnica Zavoda

prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur, tel: 01-2390171, e-mail: tur@vef.hr

Zamjenik predstojnice

izv. prof. dr. sc. Marinko Vilić, tel: 01-2390179, e-mail: marinko.vilic@vef.hr

Nastavnici i suradnici

prof. dr. sc. Zvonko Stojević, tel.: 01-2390-172, e-mail: stojevic@vef.hr

prof. dr sc. Miljenko Šimpraga, tel.: 01-2390170, e-mail: miljenko.simpraga@vef.hr

izv. prof. dr. sc. Jasna Aladrović, tel: 01-2390173, e-mail: jasna.aladrovic@vef.hr

doc. dr. sc. Ana Shek Vugrovečki, tel: 01-2390174, e-mail: ana.shek@vef.hr

doc. dr. sc. Ivona Žura Žaja, tel: 01-2390-173, e-mail: ivona.zura.zaja@vef.hr

dr. sc. Lana Vranković, tel.: 01-2390172, e-mail: lana.vrankovic@vef.hr

Jadranka Pejaković Hlede, dr.  med. vet., tel: 01-2390178, e-mail: jadranka.pejakovic@vef.hr

Sandra Kunštek, mag.ing.biotechn., tel.: 01-2390187, e-mail: sandra.kunstek@vef.hr

Ostali djelatnici

Jasna Sačer, 01-2390187, e-mail: sacer@vef.hr

Dubravka Bedić, tel: 01-2390187


uređuje: sacer@vef.hr