Zavod za fiziologiju i radiobiologiju | Department of Physiology and Radiobiology |

ZAVOD ZA FIZIOLOGIJU I RADIOBIOLOGIJU

PRONAĐITE NAS!


VETERINARSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

***********************************************************************************************************************************

Drage studentice i studenti,

Naklada Slap odobrava popust od 20 % skupini od deset i više studenata za kupnju sveučilišnog udžbenika „Fiziologija domaćih životinja“ (urednika prof. dr. sc. Suzane Milinković Tur i prof. dr. sc. Miljenka Šimprage) u razdoblju od 22. veljače do 30. ožujka 2018. godine.

Knjigu možete kupiti na adresi:

Naklada Slap

Miramarska cesta 105

10000 Zagreb

tel. ++ 385 (0)1 6313 044
++ 385 (0)1 6313 045
zagreb@nakladaslap.com
Radno vrijeme: 8 – 16h

***************************************************************************************************************************************

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA I.

FDŽ I_raspored za ispit_rok 15. 3. 2018


datum objave: 13.  3. 2018.
***************************************************************************************************************************************
***************************************************************************************************************************************

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA II.

FDŽ II_raspored za ispit_rok 15. 3. 2018


datum objave: 13. 3. 2018.

***************************************************************************************************************************************

RADIJACIJSKA HIGIJENA

Ispit iz predmeta (rok 15. 3. 2018.) je u četvrtak 15. 3. 2018. u 11:00 sati

datum objave: 13. 3. 2018.

***************************************************************************************************************************************

OTVORENI ISPITNI ROKOVI


FDŽ I. rok 15. 3. 2018.
prijave do 7.  3. 2018.

FDŽ II. rok 15. 3. 2018.. prijave do 7.  3. 2018.

RADIJACIJSKA HIGIJENA  rok 15. 3. 2018. prijave do  7.  3. 2018.

VETERINARSKA NUKLEARNA MEDICINA  rok  5. 12. 2017. prijave do 27. 11. 2017.

OSNOVE ZNANSTVENOG RADA, , prijave su do

KLINIČKA FIZIOLOGIJA rok 8. 2. 2018. , prijave do 31. 1. 2018.

FIZIOLOGIJA VODOZEMACA I GMAZOVA rok  ., prijave do

FIZIOLOGIJA PTICA rok prijave do

ULOGA VETERINARA NA EKOLOŠKOJ FARMI

STRUKTURA I FUNKCIJA STANICE rok 7. 3. 2018. prijave do 27. 2. 2018.

***************************************************************************************************************************************

Upute za pisanje seminarskih radova

***************************************************************************************************************************************

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

web predavanja:

Fiziologija srca i krvožilnog sustava domaćih životinja, autorica prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur

Fiziologija krvi, autor prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

Opća fiziologija, autorica prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur

RADIJACIJSKA HIGIJENA

web predavanje:

Radijacijska higijena-Odabrana poglavlja iz radioekologije, radiobiologije i radijacijske higijene , autor doc. dr. sc. Marinko Vilić

PRAKTIČNI DIO 2015. – nastavni materijal

RH-VJEŽBE-PREZENTACIJA-2016

datum objave: 4. 11. 2016.

***************************************************************************************************************************************

IZBORNA NASTAVA

Fiziologija ptica

raspored nastave Fiziologija ptica_2017.2018

VODITELJ PREDMETA: prof. dr. sc. Zvonko Stojević

PREDAVANJA 15 SATI

VJEŽBE 0 SATI

SEMINARI 0 SATI


datum objave: 14. 3. 2018.

**************************************************************************************************************************************** 

Fiziologija vodozemaca i gmazova

Nastava iz predmeta počinje u ponedjeljak 19. 3. 2018. u 7:00 sati

u predavaonici Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju

raspored nastave Fiziologija vodozemaca i gmazova_2017.2018

VODITELJ PREDMETA: prof. dr. sc. Zvonko Stojević

PREDAVANJA 13 SATI

VJEŽBE 2 SATA

SEMINARI 0 SATI

datum objave: 14. 3. 2018.
**************************************************************************************************************************************** 

Klinička fiziologija

KLINIČKA FIZIOLOGIJA_raspored nastave_2017-2018


datum objave: 21. 3. 2018.

**************************************************************************************************************************************** 

Uloga veterinara na ekološkoj farmi


web predavanje:

Ekološko ovčarstvo i kozarstvo na krškim područjima Republike Hrvatske

autor prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

**************************************************************************************************************************************** 

Osnove znanstvenog rada

VODITELJ PREDMETA: izv. prof. dr. sc. Marinko Vilić


Osnove znanstvenog rada-SKRIPTA 2014.

datum objave: 26. 6. 2017.

**************************************************************************************************************************************** 

Veterinarska nuklearna medicina

VETERINARSKA NUKLEARNA MEDICINA

SKRIPTA Veterinarska nuklearna medicina 2016

datum objave: 30. 6. 2017.

12 ****************************************************************************************************************************************

Predstojnica Zavoda

prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur, tel: 01-2390171, e-mail: tur@vef.hr

Zamjenik predstojnice

izv. prof. dr. sc. Marinko Vilić, tel: 01-2390179, e-mail: marinko.vilic@vef.hr

Nastavnici i suradnici

prof. dr. sc. Zvonko Stojević, tel.: 01-2390-172, e-mail: stojevic@vef.hr

prof. dr sc. Miljenko Šimpraga, tel.: 01-2390170, e-mail: miljenko.simpraga@vef.hr

izv. prof. dr. sc. Jasna Aladrović, tel: 01-2390173, e-mail: jasna.aladrovic@vef.hr

dr. sc. Ana Shek Vugrovečki, tel: 01-2390187, e-mail: ana.shek@vef.hr

dr. sc. Lana Vranković, tel.: 01-2390172, e-mail: lana.vrankovic@vef.hr

dr. sc. Ivona Žura Žaja, tel: 01-2390-173, e-mail: ivona.zura.zaja@vef.hr

Jadranka Pejaković Hlede, dr.  med. vet., tel: 01-2390178, e-mail: jadranka.pejakovic@vef.hr

Sandra Kunštek, mag.ing.biotechn., tel.: 01-2390187, e-mail: sandra.kunstek@vef.hr

Ostali djelatnici

Jasna Sačer, 01-2390187, e-mail: sacer@vef.hr

Dubravka Bedić, tel: 01-2390187


uređuje: sacer@vef.hr